[Review] FolderEnhancer (Cydia App)


FolderEnhancer adalah salah satu applikasi Cydia yang biasa digunakan oleh para jailbreaker. Ini kerana ia memberikan kelebihan untuk memaparkan aplikasi di dalam folder di homescreen dengan lebih besar dan menarik. Ia juga memberikan pages kepada folder apabila icon yang terdapat di dalam folder tersebut tidak muat untuk diisikan di dalam 1 page. Dengan kata lain, pengguna dapat merasakan pengalaman seperti browsing icon aplikasi di homescreen pada folder mereka dengan FolderEnhancer ini. Selain ini, FolderEnhancer juga memboleh pengguna untuk membuat folder di dalam folder. Berikut adalah screenshot bagi aplikasi tersebut.

 

 

Sudahkah anda menggunakan aplikasi FolderEnhancer ini? Kongsikan pengalaman anda di bawah.

0 Response to "[Review] FolderEnhancer (Cydia App)"